خلاصه داستان:  نیمه‌پر لیوان ما را چه کسی سرکشید؟ شیخ برای مریدش توضیح می‌دهد: -نباید همیشه نیمه‌خالی لیوان را نگاه کرد. شیخ بر این نظر است: با اینکه مشکلاتی در ته عوران وجود دارد اما  ممکن است بدتر از آن‌هم پیش می‌آمد، بهتر است موضوع را بیشتر از این کش ندهیم و به همان نیمه پر نگاه کنیم. […]

Read more

  خلاصه داستان:  جهان‌های موازی! در این قسمت انیمیشن شیخ و مریدان می‌بینید: که دختری در کنار دوستان ایرانی‌اش درباره غذای ایرانی نظر منفی دارد!. او ترجیح می‌دهد غذایی غیر از غذای ایرانی بخورد. دختر اما در رستوران همراه دوستان خارجی‌اش نظری دیگری در مورد غذا ایرانی دارد. در این قسمت شیخ در مورد این تفاوت دیدگاه برای […]

Read more