دسته: Cartoon

9

خود درگیر!

خبر:محمود شکرایه کاریکاتوریست اراکی به اتهام طراحی کاریکاتورچهره از نماینده اراک در مجلس، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است!

16

For Steve Jobs

Un-plugged