ادب از که آموختی؟

 

درباره ته عوران:

ته عوران نامی است که به طنز در کتاب توپ مرواری اشاره به تهران دارد. صادق هدایت می‌گوید: مردم ته عوران مردمی تنبل هستند، برای جابجا شدن باسن خود را به زمین می‌کشنداین‌چنین است که باگذشت زمان آن قسمت از لباسشان پاره شده و ته عوران نام‌گرفته‌اند.

صادق هدایت در کتاب توپ مرواری می‌گوید:

طهران در اصل «ته عوران» یعنی شهر «کون لختان» بوده‌است، زیرا اهالی آن دائم الطهاره بوده‌اند و از استعمال تنبان سخت پرهیز داشته‌اند. به روایت دیگر در اصل «ته ران» بوده‌است. مشتق از «ته» به معنی زیر و «ران» به معنی راننده. یعنی به تحقیق کسانی که به ته می‌رانند. یعنی کون خیزه می‌کتتد و بعد هم این اسم که ابتدا به اهالی اطلاق می‌شده روی این ناحیه ماند.
توپ مرواری – صادق هدایت

انیمیشن حکایت شیخ و مریدان:
انیمیشن شیخ و مریدان، داستان شیخی است که با سه مرید پریشان‌حال خود! در هر قسمت به بررسی  مشکلات اجتماعی می‌پردازد.مریدان که هر بار  به نزد شیخ می‌روند از مشکلات و نگرانی‌های خود با او سخن می‌گویند! و چاره کار را از او جویا می‌شوند.
شیخ که به‌ظاهر از مردم ته عوران عاقل‌تر است به مریدان پاسخ می‌دهد . آنها را با پندی چنان متحول می‌کند که مریدانش چاره‌ای جز جامه دریدن و سر بر بیابان نهادن پیش روی خود نمی‌بینند!

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>